Süreç Yönetimi ve Süreçlerin Otomasyonu - ERP Uygulamaları ile

 

AMAÇ

Süreç Yönetimi kavramı modern yönetim anlayışının ve kurumsallaşmanın bir gereği olarak hayatımıza girmiştir. Bu kavram organizasyonel yapılanmanın, birimlerin ve görevlerin de omurgasını oluşturmaktadır.
Günümüzde şirketlerde süreçlerin başarılı bir yapıda, sürdürülebilir olarak işletilmeleri elektronik bir altyapıya ihtiyaç duymaktadır. ERP sistemleri yolu ile süreçlerin planlandığı şekilde işletilmeleri sağlanmakta, performansları izlenip değerlendirilebilmekte, iyileştirmeler yapılabilmektedir. 
Eğitimin amacı; Süreç Yönetimi kavramı ile süreçlerin oluşturulması ve göstergelerle takip edilmeleri konularının katılımcılara aktarılarak, ERP sistemleri aracılığıyla süreçlerin başarılı yönetim örneklerinin uygulamalı olarak gösterilmesidir.

Programda katılımcılara SAP yazılımı üzerinde demolar yaptırılarak gerçek hayat uygulamalarından örnekler verilecektir. Yine bu sistem üzerinden örnek gösterge ve raporlamalar oluşturulacak, bunlar katılımcı şirketlerin ihtiyaçlarına göre yorumlanacaktır. 

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Süreç Yönetimi kavramı
 • Fonksiyonel Yönetim / Süreçlerle Yönetim
 • Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 • Kuruluşun Süreçlerinin Belirlenmesi
 • Operasyonel/Yönetsel/Destek Süreçler - Proje Yönetim Süreçleri örnekleri
 • Süreçler Hiyerarşisi (Temel - Alt ve Detay Süreçler)
 • Süreç Bazlı Organizasyonel Yapılanma
 • Süreç Sahipleri - Yetki ve Görevler
 • Süreç Akışı Haritalama - İyileştirmeler
 • Süreç Performans Ölçümü (KPI kavramı)
 • Proje metrikleri ve süreçlerle ilişkisi
 • Stratejik Hedeflerden Süreç Hedeflerine, Bireysel Hedeflere İndirgeme
 • Kritik Süreçler
 • Süreçlerin İyileştirilmesi - Farklı Metodolojiler
 • Kaizen / Reengineering kavramları
 • Vaka çalışmaları ve uygulamalar
 • Süreçlerin ERP yazılımları ile yönetilmesi
 • SAP Business One programı üzerinden süreç akışlarının yapılandırılması
 • Katılımcılar ile SAP üzerinden vaka uygulaması
 • Gösterge ve rapor örnekleri – örnek rapor oluşturma
 • ERP yazılımı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
 • Başarılı süreç otomasyonu çalışmaları için kriterler
KATILIMCI PROFİLİ

Şirketlerin teknik ve idari kadroları için uygundur.

EĞİTMENLER

Ayşen ATADAN - Yönetim Sistemleri, Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Uzmanı

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü mezuniyetini takiben, Yüksek Lisans öğrenimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdi. Yüksek Lisans tezi çalışmalarını Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapmıştır. Çalışma hayatına Dünya Bankasına ait bir projede başlamış ve 1997 yılında Koç Grubu bünyesinde  Arçelik A.Ş’de devam etmiştir.

2002 yılına kadar burada İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri, ERP Sistemleri vb konularda çalışmış, Tüsiad KalDER ve EFQM Toplam Kalite Ödülü sürecinde aktif olarak görev almıştır. Bu dönemden sonra çalışma hayatına danışman ve eğitmen olarak devam etmiş, KalDER(Türkiye Kalite Derneği) bünyesinde eğitmenlik ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim elemanlığı görevlerini almıştır. Halen kurucusu ve Genel Müdürü olduğu Yapı Kurumsal Akademi firmasında yurt içi ve yurt dışında, birçok firmaya yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ana uzmanlık alanları Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları Sistemleri, Süreç Yönetimi, ERP Sistemleri ve Organizasyonel yapılanmadır.

 

İzzet ATAÇ - Süreç Yönetimi Uzmanı/SAP Kıdemli Danışmanı

2005 yılında Hacettepe İstatistik bölümü mezuniyetine takiben, 1 yıl süre ile yurtdışında dil eğitimini Avustralya-Sidney de tamamlamıştır.Türkiye’ye döndükten sonra yüksek lisans öğrenimini Hacettepe İşletme (MBA) bölümünde gerçekleştirmiştir.

2007 yılında çalışma hayatına, Heraeus Holding altında bulunan Electro-Nite firmasının Türkiye fabrikasında SAP projesi ile başlamıştır. 5 yıl boyunca şirketin farklı departmanlarında aktif görev almıştır. Lojistik, üretim, üretim planlama, satınalma, kalite birimlerinde SAP uygulamalarında aktif görev almış ve SAP projesinin sorumlusu olarak çalışmıştır.

2012 yılında aile şirketi olan döküm firmasında görev almak üzere Electro-Nite firmasından ayrılmış, Medaş Döküm A.Ş. firmasında yönetimde Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca operasyonel olarak da Finans ve Muhasebe, İnsan Kaynakları Müdürü olarak firmada aktif görev almıştır. Ayrıca firmanın tüm hukusal süreçlerini takip etmiştir.

2015 yılında sektör değişikliği yaparak pompa ve vana sektörüne girmiştir.2018 yılına kadar Tempo Vana A.Ş. firmasında yönetimde Üretim ve Üretim Planlama Müdürlüğü görevlerinde çalışmıştır.Ayrıca firmadaki ERP uygulamalarının sorumluluğunu aktif olarak yürütmüştür.

2018 yılında SAP Business One danışmanlığına başlayabilmek için gerekli sertifikasyon sürecini tamamlayarak aktif danışmanlığa başlamıştır. Şu anda EOD Türkiye grubunda SAP Business One kıdemli danışmanı olarak, satış, satış sonrası destek, eğitim ve proje uygulamalarında aktif olarak rol almaktadır. Yapı Kurumsal Akademi firmasında da eğitmen ve danışman olarak görev yapmaktadır. Ana uzmanlık alanları Süreç ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ERP sistemlerinin kurulması ve işletilmesi olup SAP Business One ürünü konusunda uluslararası alanda geçerli danışmanlık sertifikasyonuna sahiptir.