Nakit Yönetimi ve Finansal Analiz

 

 

AMAÇ

Şirketlerde başarılı bir nakit yönetimi gerçekelştirmek için karar mekanizması içinde yer alan tüm yöneticilerin finansal tablo analizlerini, yatırım kararlarının finansal açıdan değerlendirilmesini, finansal risk kavramını ve muhasebenin temel ilkelerini genel hatlarıyla bilmeleri gerekmektedir.

Bu eğitimle şirketlerde nakit yönetimi için esas olan finansal kavramların öğrenilerek  iş dünyasının ortak dilinin paylaşılması, finansal tabloların okunması, analiz edilerek yorumlanması ve projeler/yatırımlar ile ilgili kararların finansal açıdan değerlendirilmesi gibi konularda bilgi sahibi olunması ve pratik beceriler edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Finansal Yönetim nedir?
 • Başlıca Mali (Finansal) Tablolar
  * Bilanço/Gelir Tablosu/Nakit Akım Tablosu
  * Reel Örnek Tablolar üzerinden inceleme
  * TMS 11 VUK uygulama karşılaştırması
 • Finansal Analiz
  * Likidite Göstergeleri: Şirket ne kadar hızlı nakit elde edebilir?
  * Karlılık Göstergeleri: Şirket yeterli kar edebiliyor mu?
  * Etkinlik Göstergeleri: Şirketin parasının geri dönüşü ne kadar zaman alıyor?
  * Sermaye Yapısı Göstergeleri
 • Paranın Zaman Değeri ve Yatırım Kararlarının Verilmesi
  * Basit / Bileşik Faiz
  * Bugünkü Değer/ Gelecek Değer (PV/ FV)
  * Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri (NPV)
  * İç Verim Oranı (IRR)
 • Proje Bazlı Şirketlerde Nakit Akış Yönetimi
KATILIMCI PROFİLİ
 • Üst yönetim,
 • Teknik kökenli yöneticiler,
 • Tüm yönetici adayları.
EĞİTMEN

 

Meltem DOĞANAY - Finans Danışmanı, SMMM-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuş; iş hayatına İktisat Bankası Ankara Şubesi’nde başlamıştır. 1998 yılına kadar ilgili bankanın çeşitli bölümlerinde çalışmış ve bankacılık konusunda gerek kurumiçi gerekse kurumdışı birçok eğitim almıştır. 1997-1998 yıllarında ODTÜ’de “ Üst Düzey Yöneticiler İçin İşletmecilik Sertifika” programını tamamlamıştır. Aynı dönemde Metiş Holding A.Ş. bünyesinde Finans Müdürlüğü kurulması çalışmalarına katılmış devamında sözkonusu firmada Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Mali Müşavir ünvanını alarak hem finans hem de muhasebe birimlerinde çalışmaya devam etmiştir. 2005 yılında Metiş Holding A.Ş. Finans Müdürü olmuş ve 2009 sonuna kadar görevini sürdürmüştür.

2010 yılından bu tarafa Finansal ve Kurumsal Yönetim, Yurtiçi ve Uluslararası Proje ve Ticaret Finansmanı, Risk Analizi – Borç ve Kredi Yönetimi, Finansal Yapılandırma,Bütçeleme ve Finansal tahmin Finansal Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Sözleşmelerin Ticari ve Mali Boyutları ile Müzakereleri, Nakit Yönetimi ile Kurumsal ve Bireysel Bankacılık konularında firmalara danışmanlık yapmaktadır.

Aynı zamanda Yapı Kurumsal Akademi firması bünyesinde eğitmen olarak piyasa tecrübelerini paylaşmakta, uzman olduğu konularda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.