Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

 

AMAÇ

İnsanların birbiriyle iletişim kurma bilinçlerini arttırma becerisini sağlamak. Çalışanların birbirlerini destekleyen dayanışma ilkelerine dayalı ilişkilerinin oluşmasına yardımcı olmaktır.
Bireyin iç dünyası ile ilgili iletişiminde yaşadığı karmaşa tutum ve davranışlarına yansımakta, ancak kişisel değerlendirmeyi tarafsız yapamama yanlış anlaşılıyorum ve hak ettiğim değeri diğer kişilerden göremiyorum düşüncesine neden olarak kaygılı, yetersiz kişiler haline gelinmektedir. Hatalı iletişim kurumlarda problemleri artmasına sebep olmaktadır.
Hatalı ve eksik iletişim iş kaybına ve iş veriminin düşmesine neden olmaktadır. Özel yaşamda ise mutsuzluklar yaşanmaktadır.
Bireylerin başkaları ile ilişkilerinde tıkanma ve güçlüklerle başa çıkmalarına yardımcı olacak bu program, çalışma ve iş ilişkilerinde kaliteye, ilerlemeye, başarıya, performans artırmaya ve etkin ilişkilerin kurulmasına rehberlik etmektedir. Kurumların başarısı iletişim kalitesini arttırmakla mümkündür. Uyumlu çalışma iklimi oluşturma eğitimin hedefidir.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi

   1. Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları
   2. Bireyin kendini tanıması
   3. Bireysel farklılıklar
   4. İletişim ve beyin fonksiyonlar
   5. Kişilik yapıları
   6. Bilinç altı iletişimi nasıl yönlendirir

   ●  Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak

   1. Dış Görünüm
   2. Beden Dili
   3. Maske
   4. İmaj
   5. Algılar
   6. Paradigmalar
   7. Yorumlama
   8. Gözlem
   9. Önyargılar

   ●  Etkin Dinleme

   1. Nasıl dinliyoruz
   2. Dinleme ve duyma
   3. Dinleme Metodları
   4. Empatik İletişim
   5. Bilgi Yeterliliği

   ●  Etkin Konuşmak

   1. Kendini İfade Edebilme
   2. Konuşmanın Planlaması
   3. Konuşmanın Yönlendirilmesi
   4. Diksiyon, fonetik bilgileri

   ●  İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Hatalar
   ●  İletişimde Vericiden Kaynaklanan Hatalar

    

   Kurumsal iletişim

   -  Hataları önleme
   -  Kurumsal iletişim kalitesini arttırma becerileri
   -  Kazan - kazan felsefesi
   - Sorunlarla baş edebilme

     -  Motivasyon
   - İkna ve uzlaşma

   ●  Telefon Görüşmeleri ve İletişim

   1. Telefonda İletişimin Önemi
   2. Dinlemenin Önemi
   3. Etkin Soru Sormak
   4. Telefon Görüşmelerini Planlama
   5. Telefon Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

   ●  Fiziksel Ortam ve Büro Düzeni Organizasyonunun Kaliteli İletişime Etkisi

   1. Düzen, Tertip
   2. Dosyalama Kuralları
   3. Yerleşim, Havalandırma, Ses, Işık Düzeni
   4. Araç, Gereç Kullanımı
   5. Kırtasiye Kullanımı

   ●  İletişim ve Toplantı Organizasyonu

   1. Toplantı Öncesi Etkin İletişim Sağlama
   2. Toplantılarda Zamanı Etkin Kullanabilme

   ●  Duyguların İletişime Etkisi

   1. İnsanları Anlamak
   2. Psikolojik ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin İletişime Etkisi
   3. Kızgınlık, Öfke ve Korkunun İletişimde Olumlu Yönlendirilebilmesi
   ●  Başarılı Bir İletişimci Olmanın Koşulları
KATILIMCI PROFİLİ Tüm sektörlerin teknik ve idari kadroları için uygundur.

 

EĞİTMEN Nilgün ÖZKAN / Bireysel Gelişim ve İletişim Uzmanı

 

1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümü’nden mezun oldu.1975-1984 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda uzman ve yönetici olarak görev yaptı. Kurum içi eğitimler planladı ve sundu. 1985 yılından itibaren kariyerine Dışbank’ta (Fortisbank) devam etti. Kurumun Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Eğitim Yöneticiliği görevlerinde bulundu, İnsan Kaynakları Yönetimin kuruluşu ve Toplam Kaliteye geçiş çalışmalarında yer aldı. 1996 yılında emekli olana dek buradaki görevini sürdürdü.1996-1997 yılında Türkiye Bankalar Birliği’nde İnsan Kaynakları Yönetimi görevini üstlendi.1997-1998 yılında Üniversal Dil Hizmetleri Expo Dergisi’nde koordinatörlük yaptı. İnsan Kaynakları, Yönetim konularında projeler yürüttü. Uzmanlık alanları, Kişisel Gelişim,İletişim,Sosyoloji, Psikoloji, Yönetim ve İnsan Kaynaklarıdır. Nilgün Özkan 1998 yılından itibaren Muhtelif Kamu Kuruluşlarında, Sivil Toplum Örgütlerinde, Sanayi ve Ticaret Odalarında, Üniversitelerde, Birliklerde, Derneklerde, Sanayi, Enerji, Tekstil, Sağlık, Ulaşım, İnşaat, Gıda, İlaç, Sigorta ve Finans Sektörlerinde 40’dan fazla konuda Eğiticilik ve Yönetim danışmanlığı görevini yürütmektedir. Kalder, Milli Prodüktivite, KOSGEB‘de eğitimler vermektedir. Kurumlara ve bireylere özel, Kariyer Danışmanlığı, Kişişel Gelişim, Stratejik Yönetim konularında koçluk yapmaktadır. Çalışana sosyal ve psikolojik destek programları sunmakta, yöneticilerle mentörlük çalışmaları sürdürmektedir. Kalite ödülüne aday önemli kuruluşlarda insan kaynakları planlamaları, stratejik yönetim, liderlik alanlarında güçlendirme ve yönlendirme projeleri yürütmüştür. Yönetim Danışmanları Derneğinin asli üyesi ve Eğitim Komite yönetimindedir. Eğitim, Seminer, Konferans ve Danışmanlık verdiği bazı kuruluşlar; Borusan, Soyak, Garanti Koza.,Sinpaş Yapı Endüstrisi, İhlas Holding, Eti Maden, Enerjisa, İnanöz İnşaat, IC Holding Treysan, Arçelik, Siemens, Türk Traktör, Türk Telekominikasyon, Omsan A.Ş., Yakupoğlu, Metro AG Real Hipermarketler (İstanbul-Kartal, Adana, Ankara, İzmir İzmit) Genpar, Global, Ströer Kentvizyon, Erdemir Demir Çelik, TÜBAŞ Holding, TÜBİTAK, Kalder, HEAŞ (Sabiha Gökçen), Kıbrıs Türk Havayolları, MNG Havayolları, Türk Hava Yolları, Pegasus Havayolları, Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürlük, Ziraat Bankası (Ankara, Bursa, Samsun ve Van Bölge Müdürlükleri), Çukurova Şirketler Grubu, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara Serbest Mali Müşavirler Derneği, Enerji Bakanlığı, İşkur.